DERNEGIN ADI VE MERKEZI

Madde 1- Dernegin Adi : Tiyatro Isik Uzmanlari Dayanisma ve Yardimlasma Dernegi
Madde 2- Merkezi : Ankara
Madde 3- Çalisma Yeri ve Merkezi : Istiklal Caddesi Çirmen Sokak No:8 1. Kat Basisik Uzmanligi
Altindag / Ankara
Madde 4- Dernegin Subesi : Dernek Sube Açar.
 
DERNEGIN AMACI VE HIZMETLERI

Madde 5- Isik Uzmanlari arasinda birlik beraberlik ve dayanismayi saglamak. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, hiçbir siyasi amaç gütmemek. Isik uzmanlarinin
sorunlariyla ilgilenerek haklarini aramak, Isiklandirma sanatinin gelistirilmesine katkida bulunmak.
 
DERNEGIN ÇALISMA KONULARI VE CALISMA BIÇIMI

Madde 6- Dernek amacini gerçeklestirmek için maddi ve manevi gücü nispetinde asagidaki faaliyetlerde bulunur.
1. Muhtaç olan Dernek üyelerine olanaklari nispetinde maddi yardimda bulunur.
2. Herhangi bir yüz kizarti suçu olmayan isine son verilen yada magdur birakilan üyelerinin haklarini arar. Magduriyetini giderici tedbirler almak üzere tesebbüslerde bulunur.
3. Üyeler arasinda birlik beraberlik ve dayanismayi saglamak için çayli yemekli geceler ve toplantilar düzenler.
4. Dügün, nisan , ölüm vb. günlerde birlik ve beraberligi saglamak amaci ile maddi ve manevi yardimda bulunur.
5. Üye isikçilarin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarina yardimci olmak için gereken kamp ve tesisleri kurar kurulmus olan tesislerden yararlanmayi saglar.
6. Ihtiyaç duyuldugunda dernek binasinda çalismak üzere eleman temin eder.
7. Ikametgahi ile amaci ve hizmet konulari için gerekli tasinir ve tasinmaz mallar satin alabilir, kiralar ve bu mallar üzerine her türlü hamlar koydurabilir.
8. Üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konulariyla ilgili her türlü toplanti, gezi, seminer, konferans, festival, fuar vb. gösteriler düzenleyebilir.
9. Üyelerin bilgi ve becerilerini gelistirme için yurt içi ve yurt disinda egitim seminer, kurs vb. düzenler katilmalarini saglar.
10. Yardim toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun yardim bagis alir verir.
11. Amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek için diger çalismalari yapar.
12. Dernek, dernekler kanununun kapsami disinda çalisamaz.
 
DERNEGE ÜYE OLMA

Madde 7- Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip ve 18 yasini bitirmis 5253 sayili Dernekler Kanunun da belirtilen sürekli ve sürekli hak yoksunlugu veya hak sinirlamasi
kapsaminda kalmamak, Ankara ve Yurdun her yerinde görev yapan tiyatro isikçilari dernege üye olabilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapilan yazili müracaatlari en
çok otuz gün içinde üyelige kabul veya istegin reddi seklinde karara baglayip, sonucunu müracaat sahibine yazi ile duyurmak zorundadir. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
Adli suçlardan yargilanip hüküm giymis olanlar dernege üye olamaz. Ülkenin birlik ve bütünlügü tehdit eden bölücü faaliyetlerde bulunan terör örgütlerine yardim ve yataklik
edenler üye olamaz üye iseler üyelikleri feshedilerek gerekli makamlara bildirilirler.
 
ÜYELERIN HAKLARI

Madde 8- Dernek üyeleri, esit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakki vardir. Üye onu bizzat kullanmak zorundadir. Her üye önceden yönetim kuruluna yazili
olarak bildirmek kaydiyla üyelikten ayrilabilir. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
 
ÜYELIKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA SARTLARI ve SEKLI

Madde 9 - Dernek üyeligi asagidaki hallerde sona erer.
1. Ölüm
2. Istifa
3. Tespit edilen aidati üst üste 3 ay ödemeyen üyeler yönetim kurulunca taahhütlü mektupla uyarilir ve aidatini ödemek üzere 30 (Otuz) gün süre verilir, buna ragmen
borcunu ödemeyenlerin üyeligi yönetim kurulunca düsürülür.
4. Dernegin amaci ve tüzügüne aykiri faaliyette bulunanlarin ve dernek bütünlügüne zarar verenlerin üyelikleri düsürülür.
5. Üyelikten ayrilan ve çikarilanlar dernek mal ve para varligi üzerinde hak iddia edemezler.
 
DERNEGIN ORGANLARI
 
Madde 10 - Dernegin organlari asagida gösterilmistir.
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
GENEL KURUL KURULUS SEKLI ve ZAMANI

Madde 11- Dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerden olusur. Genel kurul toplantisi iki yilda bir EYLÜL ayi içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek
gün, yer ve saatte toplanir. Olagan toplanti disinda genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördügü hallerde veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi
üzerine olagan üstü toplanir. Genel kurul toplantiya yönetim kurulunca çagrilir. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine yönetim
kurulu genel kurul bir ay içerisinde toplantiya çagirmazsa, denetleme kurulu veya toplanti isteginde bulunan üyelerden birinin müracaati üzerine Mahalli Sulh Hakimi durusma
yaparak dernek üyeleri tarafindan üç kisilik bir heyeti, genel kurul toplantiya çagirmakla görevlendirir.
 
GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAGIRMA

Madde 12-
A) ÇAGRI USULÜ : Yönetim kurulu genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul katilma hakki bulunan üyeler en az on bes gün önceden Günü,
Saati, Yeri ve Gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazili yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantiya çagrilir.bu çagrida, çogunluk saglanamamasi sebebi ile
toplanti yapilmasa, ikinci toplantinin hangi gün ve saate yapilacagi da belirtilir. Ilk toplanti ile ikinci toplanti arasindaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz, toplanti,
çogunluk saglanamamasi sebebi disinda baska bir nedenle geri birakilirsa bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplanti için yapilan çagri usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. Ikinci toplantinin geri birakma tarihinden itibaren en geç alti ay içerisinde yapilmasi zorunludur. Üyeleri ikinci toplantiya birinci fikrada
belirtilen esaslara göre yeniden çagrilir. Genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.
B ) TOPLANTI YERI : Genel kurul toplantilari dernek merkezinin bulundugu yerden ve yönetim kurulunun uygun görecegi bir baska yerde yapilir.
C) GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI: Genel kurul, dernek tüzügüne katilma hakki bulunan üyelerin yarisindan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Ilk toplantida yeter
sayi saglanamazsa, ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantiya katilan üye sayisi dernek yönetim ve denetleme kurullari üye tam sayisi toplaminin iki
katindan az olamaz.
D) TOPLANTI YAPILIS USULU: Dernek genel kurul toplantilari, yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafindan açilir. Açilistan sonra,
toplantiyi yönetmek üzere bir baskan ve yeteri kadar baskan vekili ile katip seçilir. Toplantinin yönetimi genel kurul baskanina aittir. Katipler toplanti tutanagini düzenler ve
baskanla birlikte imzalarlar. Toplanti sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
 
TOPLANTIDA GÖRÜSÜLECEK KONULAR

Madde 13- Genel kurul toplantisinda yalniz gündemde yer alan maddeler görüsülür. Ancak toplantida hazir bulunan üyelerin en az onda biri tarafindan görüsülmesi istenen
konularin gündeme alinmasi zorunludur.
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI

Madde 14- Asagida yazi hususlar genel kurulca görüsülüp karara baglanir;
1. Dernek organlarinin seçilmesi,
2. Dernek tüzügünün degistirilmesi,
3. Yönetim ve denetleme kurullari raporlarinin görüsülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
4. Yönetim kurulunca hazirlanan bütçenin görüsülüp aynen veya degistirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasinmaz mallarin satilmasi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Yönetim kurulunca dernek çalismalari ile ilgili olarak hazirlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya degistirerek onaylanmasi,
7. Dernegin feshedilmesi,
8. Yönetim kurulunca gösterilen diger teklifleri inceleyip karara baglamak.
 
OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE SEKILLERI

Madde 15- Oylar, gizli veya açik olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim kurulu tarafindan mühürlenmis kagitlarin veya oy pusulalarinin, üyeler tarafindan geregi yapildiktan
sonra mühürlenmis veya içi bos bir kaba atilmasi ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açik dökümü yapilarak belirlenen oylardir. Açik oylamada ise genel kurul
baskaninin belirtecegi yöntem uygulanir. Tüzükte baskaca bir 90 günlük gösterilmemisse, gerekli oylarin yaridan bir fazlasina erisen aday veya öneri kazanmis veya
kararlastirilmis olur.
 
YÖNETIM KURULU TESKILI

Madde 16- Yönetim kurulu yedi ( 7 ) asil yedi ( 7 ) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklere bosalma oldugu taktirde yedek üyelerin göreve çagrilmasi
zorunludur. Yönetim kurul asagidaki hususlari yerine getirir;
 
YÖNETIM KURULU GÖREV VE YETKILERI

Madde 17-
1. Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçina yetki vermek.
2. Dernegin gelir gider hesaplarina iliskin islemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazirlayarak kurula sunmak.
3. Dernegin çalismalari ile ilgili yönetmelikleri hazirlayarak genel kurulun onayina sunmak.
4. Genel kurulun yetkisi ile tasinmaz mal almak, Dernege ait tasinir ve tasinmaz mallan satmak,bina veya tesis insaat ettirmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya hisse
senedi almak.
5. Kira sözlesmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
6. Dernegin amaçlarini gerçeklestirmek için her çesit karari almak ve uygulamak.
7. Her faaliyet yili sonunda dernegin yillik bilanço ve yönetim kurulu çalismalarini açiklayan raporunu
8. Düzenlemek, denetim kuruluna sunmak.
9. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasinda aktarmalar yapmak.
10. Dernege üye alinmasina veya üyelikten çikarilmasina karar verme.
 
IÇ YÖNETMELIK

Madde 18- Dernegin idari islerini yürütme sekil ve esaslari yönetim kurulunca hazirlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim kurulu görev
bolümü yaparak, baskan yardimcisini sekreterini ve saymanini seçilenler arasindan belirler. Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde, önceden
kararlastiracagi belirli gün ve saatte çagrisiz toplanir. Yönetim kurulu üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasinin hazir bulunusu ile toplanir. Kararlar oy çoklugu ile toplanir.
Oylarin esit olmasi durumunda baskanin oyu çogunlugu saglamis sayilir.
 
YÖNETIM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 19- Yönetim kurulu üye sayisi, bosalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayisinin yarisindan asagi düserse, genel kurul mevcut yönetim
kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafindan bir ay içinde toplantiya çagrilir. Çagrinin yapilmamasi halinde, dernek üyelerinden birinin bas vurmasi üzerine mahallin sulh
hakimi durusma yaparak, dernek üyeleri arasindan seçecegi üç kisiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
 
DENETLEME KURULUNUN TESKILI VE GÖREVLERI

Madde 20- Denetleme kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulunun görevleri.
1. Denetleme kurulu denetleme görevlerini tüzük esas ve usullerine göre yapar.
2. En geç alti ayda bir ve belirsiz zamanlarda dernegin bütün hesap ve islemlerini yönetim kurulunun islem ve faaliyetlerini, dernegin mali durumunu incelemek ve
denetlemek.
3. Denetim sonunda düzenlenen raporlari yönetim kuruluna ve her iki yilda genel kurul toplantisinda önceki hazirlanacak yilin yillik raporlarini genel kurula sunmak.
4. Gerektiginde genel kurulu toplantiya çagirmak.
 
YÖNETIM KURULU ÜYELERININ GÖREVLERI

Madde 21-
Baskan
1. Dernegi her hususta temsil eder.
2. Yönetim kurulu toplantilarina baskanlik eder.
3. Yönetim kurulu karari ile genel kurulu toplantiya çagirir.
4. Harcama evraklarim muhasip üye ile birlikte imzalar.
Baskan Yardimcisi
1. Baskanin bulunmadigi zamanlarda ona vekalet eder.
2. Baskanin verecegi diger görevleri yapar.
Muhasip Üye
1. Üye aidatlarindan ve teberrulardan toplanan paralar kasada emaneten saklar en kisa sürede dernegin banka hesabina yatirir.
2. Yapilan harcamalarin usulüne göre yapilmasini saglar, aylik hesaplan gelir ve gider defterlerine isleyerek hesaplari yönetime verir.
3. Dernek kasasinda memur maas katsayisinin bin (1000) rakami ile çarpilmasi sonucu bulunacak miktar kadar para bulundurur.
4. Harcama evraklarini baskanla beraber imzalar.
Genel Sekreter
1. Alinan kararlari yazar yazismalari yürütür.
2. Dernege ait defterleri yazar dosya ve evraklari saklar
3. Yazismalari dernek baskani ile birlikte imzalar.
 
DERNEGIN SUBELERI

Madde 22- Dernek Sube açar.
 
SUBELER

Madde 23- Subeler Genel Merkez Genel Kurulu karari ile belirlenecek yerlerde açilir. Kurucu Üyeler Yönetim Kurulu tarafindan atanir. Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki
verilen en az üç kisi tarafindan subenin açilacagi yerin en büyük Mülki Amirligine yazili müracaat yapilir.
 
SUBE ORGANLARI-GÖREV VE YETKILERI

Madde 24- Subenin Organlari sunlardir;
1. Sube Genel Kurulu
2. Sube Yönetim Kurulu
3. Sube Denetim Kurulu
 
SUBE GENEL KURULU

Madde 25- Sube Genel Kurulunun kurulus ve yetkileri sunlardir;
1. Sube Genel Kurulu, Subenin üyelerinden olusur.
2. Sube Genel Kurulu iki yilda bir, Olagan; Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce toplanir.
3. Sube Genel Kurulu Genel Hükümleri, Dernekler Yasasinda ve Tüzükte subeler için belirtilen tüm
yetkilere sahiptir. Subenin Gelir ve Giderlerini, çalismalarini inceler, sorumlu organlari aklar, yada mahkemeye sevklerine karar verir.
4. Sube Organlari Sube Genel Kurulunca gizli oyla seçilir.
5. Sube Genel kurulu,sube Yönetim Kurulu karari ile veya üyelerinin beste birinin yazili basvurusu üzerine, Yönetim kurulunca Olaganüstü Toplantiya çagirilir.
6. Her bes üyeye karsilik bir delege olmak üzere, Genel Kurul delegelerini seçer.
 
SUBE YÖNETIM KURULU

Madde 26- Sube Yönetim Kurulunun Kurulusu, Görev ve Yetkileri sunlardir;
1. Yönetim Kurulu bes asil ve bes yedek üye olarak seçilir.
2. Sube Yönetimi ilk toplantida, görev bölümü yaparak,Sube Baskani, Sube Sekreteri, sube saymani gizli oyla seçer.
3. Sube Yönetim kurulu bölgesinde dernegi temsil eder. Genel Merkez Yönetim Kurul tarafindan verilecek görevleri yapar.
 
SUBE DENETIMI

Madde 27- Sube Genel Kurulu Denetleme islerini yürütmek üzere üç asil ve üç yedek denetçi seçer.
 
SUBELERIN GÖREV ve YETKILERI

Madde 28-
1. Genel merkezi temsil eder,
2. Genel merkezin amaci dogrultusunda faaliyet gösterdigi il veya ilçede çalismalar yapmak,
3. Genel merkezin ihtiyaci dogrultusunda tasinmaz mal alir fazlasini satar.
4. Subeler bulunduklari Il veya Ilçelerde genel merkezin istekleri dogrultusunda tanisma ve yardimlasma senlikleri, toplantilar, geziler düzenler.
 
TEMSIL

Madde 29- Subeler merkez genel kurulundan iki ay önce genel kurul toplantilarini yaparlar. Her bes üyeye karsilik bir delege seçerek merkez genel kuruluna bu delegelerin
bildirirler. Subeyi merkez genel kurulunda temsil etmeye seçilen delegeler yetkilidir.
 
DERNEGIN GELIRLERI

Madde 30- Dernegin gelir kaynaklari;
1. Üye aidati
2. Dernekçe yapilan yayinlar, tertiplenen piyango, balo, eglence, temsil, konser, spor yarismasi ve konferans gibi faaliyetlerden saglanan gelirler.
3. Dernegin mal varligindan elde edilen gelirler.
4. Bagislar ve yardimlar.
 
TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER

Madde 31- Dernek asagida yazili bulunan defterleri tutar.
1. Üye Kayit Defteri
2. Karar Defteri
3. Alindi Belgesi Kayit Defteri
4. Evrak Kayit Defteri
5. Demirbas Esya Defteri
6. Isletme Defteri
Bu Defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlügünden Tasdikli Olmasi Zorunludur.
 
GIRIS ve YILLIK AIDAT MIKTARLARI

Madde 32- Dernek üyelerinin Ödeyecekleri giris aidati 100,00.- YTL dir. Bu miktar, her yilin ekonomik kosullari ve dernek ihtiyaçlari göz önünde tutularak genel kurulca
degistirilebilir. Dernek üyelerinin ödeyecekleri yillik aidat 60,00.-YTL dir. Bu miktar, her yilin ekonomik kosullari ve dernek ihtiyaçlari göz önünde tutularak genel kurulca
degistirilebilir.
 
DERNEGIN BORÇLANMA USULLERI

Madde 33- Yönetim kurulu tarafindan karar alinarak dernek amaçlarini gerçeklestirmek için özel kurum veya kuruluslara ve bankalara borçlanabilir. Borçlanma islemi Çek,
Senet veya yapilacak olan sözlesmeyle gerçeklestirilir. Yönetim kurulu borçlanma islemini iki imza karsiliginda gerçeklestirebilir.
 
ORGANLARA SEÇILENLERIN IDAREYE BILDIIRILMESI

Madde 34- Genel kurulca yapilan seçimi izleyen otuz ( 30 ) gün içinde, yönetim kurulu baskani tarafindan, yönetim ve denetleme kurullari ile dernegin diger organlarina
seçilen asil ve yedek Üyelerin ad ve soyadlari, baba adlari, dogum yeri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgahlari dernek merkezinin bulundugu yerin en büyük mülki amirligine
yazi ile bildirilir.
 
YARDIM KABUL EDILEMEYECEKLER

Madde 35- Dernek Kanuni izinler dahilinde isçi ve is veren sendikalarindan ve mesleki kuruluslardan maddi yardim kabul edemez; ve bu adi geçen kuruluslara maddi
yardimda bulunamaz.

DERNEGIN HARCAMALARI

Madde 36- Dernegin bütün harcamalari yönetim kurulu karan ile yapilir. Ancak ivedi durumlarda Baskan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamalari kendiliginden
yapabilir. Bu sekilde yapilan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantisinda karara baglanir. Dernegin paralari milli bankalarda dernek adina açilacak hesaplarda saklanir. Bu
hesaptan para çekme veya bir yere para göndermek Baskan veya Baskan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzasi ile mümkündür.
 
DERNEGIN IÇ DENETIM SEKILLERI

Madde 37- Dernegin IÇ denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzügüne göre denetleme kurul tarafindan gerçeklestirilir.
 
TÜZÜK DEGISIKLIGI

Madde 38- Olagan veya olaganüstü toplanti gündeminde konulmak, yeterli bir süre önce degisiklik önerileri yazili olarak üyelere bildirmek kosulu ile tüzük degistirebilir.
Tüzük degisikligi için 1 .toplantida üyelerin 2/3 nün hazir bulunmasi sarttir. Bu toplantida çogunluk saglanamazsa ikinci toplantida yönetim ve denetleme kurullari üye
sayinsinin toplaminin iki kati kadar üyenin bulunmasi zorunludur. Dernek tüzügü toplantiya Katilan Üyelerin 2/3'ünün oyu ile degistirilir.
 
DERNEGIN FESHI HALINDE MAL VARLIGININ TASFIYE SEKLI
DERNEGIN FESHI

Madde 39- Dernek genel kurulu her zaman dernegin feshine karar verebilir. Genel kurulun dernegin feshine karar verebilmesi için, tüzüge göre genel kurula katilma hakkina
sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantida hazir bulunmasi sarttir. Ilk toplantida bu çogunlugun saglanamamasi halinde üyeler 2. Toplantiya çagrilir. Feshe
iliskin kararin toplantida hazir bulunan üyelerin üçte ikisi (2/3) çogunlugu ile verilmesi zorunludur. Dernegin feshi yönetim kurulu tarafindan bes gün içinde Mahalli en büyük
Mülki Amirligine yazi ile bildirilir. Fesih karan ile birlikte, dernegin mal varligi Mehmetçik Vakfina birakilir. Tasfiye ve intikali Mahallin en büyük Mülki Amirliginin emirleri
dogrultusunda yapilir.
 
HÜKÜM EKSIKLIGI

Madde 40- Dernek tüzügünde açik hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayili Dernekler Kanunu, bu Kanunda Hüküm bulunmayan durumlarda da 4721 sayili Türk Medeni
Kanunu hükümleri uygulanir.
 
DERNEK KURUCULARI ve GEÇICI YÖNETIM KURULU

Madde 41- Dernegin kurucu üyeleri, ilk genel kurul toplantisina kadar dernegin geçici yönetim kurulu üyeleridir.
 
KURUCU ÜYELER

Ahmet KARADEMIR - BASKAN
Mustafa ÖZDEMIR - BSK.YRD.
Osman KOÇAK - SEKRETER
Hüseyin ISCAN - MUHASIP
  Çetin ATAY - ÜYE
Mehmet ATAAY - ÜYE
Mehmet KUMRU - ÜYE
Hakan ÖZDEMIR - ÜYE
Semih ALPER - ÜYE
 
Geçici Madde 1- Is bu tüzük 30.09.2005 tarihinde yapilan olagan genel kurul toplantisinda 5253 sayili dernekler kanununa göre hazirlanmis olup alti birlikte imza altina alinmistir.