“Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden

sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

Tiyatro Işık Uzmanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Web Sayfası

-------------------------------

-----------------------------

TÜZÜk

DERNEGIN ADI VE MERKEZI

Madde 1- Derneğin Adi: Tiyatro Işık Uzmanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Madde 2- Merkezi: Ankara

Madde 3- Çalışma Yeri ve Merkezi: İstiklal Caddesi Çirmen Sokak No:8 1. Kat Basisik Uzmanlığı

Altındağ / Ankara

Madde 4- Derneğin Şubesi: Dernek Şube Açar.

DERNEGIN AMACI VE HIZMETLERI

Madde 5- Işık Uzmanları arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, hiçbir siyasi amaç

gütmemek. Işık uzmanlarının sorunlariyla ilgilenerek haklarini aramak, Isiklandirma sanatinin gelistirilmesine katkida bulunmak.

DERNEGIN ÇALISMA KONULARI VE CALISMA BIÇIMI

Madde 6- Dernek amacini gerçeklestirmek için maddi ve manevi gücü nispetinde asagidaki faaliyetlerde bulunur.

1. Muhtaç olan Dernek üyelerine olanaklari nispetinde maddi yardimda bulunur.

2. Herhangi bir yüz kizarti suçu olmayan isine son verilen yada magdur birakilan üyelerinin haklarini arar. Magduriyetini giderici tedbirler

almak üzere tesebbüslerde bulunur.

3. Üyeler arasinda birlik beraberlik ve dayanismayi saglamak için çayli yemekli geceler ve toplantilar düzenler. 4. Dügün, nisan , ölüm vb. günlerde birlik ve beraberligi saglamak amaci ile maddi ve manevi yardimda bulunur. 5. Üye isikçilarin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarina yardimci olmak için gereken kamp ve tesisleri kurar kurulmus olan tesislerden yararlanmayi saglar. 6. Ihtiyaç duyuldugunda dernek binasinda çalismak üzere eleman temin eder. 7. Ikametgahi ile amaci ve hizmet konulari için gerekli tasinir ve tasinmaz mallar satin alabilir, kiralar ve bu mallar üzerine her türlü hamlar koydurabilir. 8. Üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konulariyla ilgili her türlü toplanti, gezi, seminer, konferans, festival, fuar vb. gösteriler düzenleyebilir. 9. Üyelerin bilgi ve becerilerini gelistirme için yurt içi ve yurt disinda egitim seminer, kurs vb. düzenler katilmalarini saglar. 10. Yardim toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun yardim bagis alir verir. 11. Amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek için diger çalismalari yapar. 12. Dernek, dernekler kanununun kapsami disinda çalisamaz.

DERNEGE ÜYE OLMA

Madde 7- Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip ve 18 yasini bitirmis 5253 sayili Dernekler Kanunun da belirtilen sürekli ve sürekli hak yoksunlugu veya hak sinirlamasi kapsaminda kalmamak, Ankara ve Yurdun her yerinde görev yapan tiyatro isikçilari dernege üye olabilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapilan yazili müracaatlari en çok otuz gün içinde üyelige kabul veya istegin reddi seklinde karara baglayip, sonucunu müracaat sahibine yazi ile duyurmak zorundadir. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Adli suçlardan yargilanip hüküm giymis olanlar dernege üye olamaz. Ülkenin birlik ve bütünlügü tehdit eden bölücü faaliyetlerde bulunan terör örgütlerine yardim ve yataklik edenler üye olamaz üye iseler üyelikleri feshedilerek gerekli makamlara bildirilirler.

ÜYELERIN HAKLARI

Madde 8- Dernek üyeleri, esit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakki vardir. Üye onu bizzat kullanmak zorundadir. Her üye önceden yönetim kuruluna yazili olarak bildirmek kaydiyla üyelikten ayrilabilir. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

ÜYELIKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA SARTLARI ve SEKLI

Madde 9 - Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer. 2. İstifa. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 3. Tespit edilen aidatı üst üste 3 ay ödemeyen üyeler yönetim kurulunca e-posta ve SMS (kısa mesaj) yoluyla uyarılır ve aidatını ödemek üzere 30 (Otuz) gün süre verilir, buna rağmen borcunu ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulunca düşürülür.

DERNEGIN ORGANLARI

Madde 10 - Dernegin organlari asagida gösterilmistir. 1. Genel Kurul 2. Yönetim Kurulu 3. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL KURULUS SEKLI ve ZAMANI

Madde 11- Dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerden olusur. Genel kurul toplantisi iki yilda bir EYLÜL ayi içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanir. Olagan toplanti disinda genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördügü hallerde veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine olagan üstü toplanir. Genel kurul toplantiya yönetim kurulunca çagrilir. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine yönetim kurulu genel kurul bir ay içerisinde toplantiya çagirmazsa, denetleme kurulu veya toplanti isteginde bulunan üyelerden birinin müracaati üzerine Mahalli Sulh Hakimi durusma yaparak dernek üyeleri tarafindan üç kisilik bir heyeti, genel kurul toplantiya çagirmakla görevlendirir.

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAGIRMA

Madde 12- A) ÇAGRI USULÜ : Yönetim kurulu genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul katılma hakki bulunan üyeler en az on beş gün önceden Günü, Saati, Yeri ve Gündemi yazılı, elektronik posta yada SMS (kısa mesaj) ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmasa, ikinci toplantının hangi gün ve saate yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz, toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeleri ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. B ) TOPLANTI YERI : Genel kurul toplantilari dernek merkezinin bulundugu yerden ve yönetim kurulunun uygun görecegi bir baska yerde yapilir. C) GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI: Genel kurul, dernek tüzügüne katilma hakki bulunan üyelerin yarisindan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Ilk toplantida yeter sayi saglanamazsa, ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantiya katilan üye sayisi dernek yönetim ve denetleme kurullari üye tam sayisi toplaminin iki katindan az olamaz. D) TOPLANTI YAPILIS USULU: Dernek genel kurul toplantilari, yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafindanaçilir. Açilistan sonra, toplantiyi yönetmek üzere bir baskan ve yeteri kadar baskan vekili ile katip seçilir. Toplantinin yönetimi genelkurul baskanina aittir. Katipler toplanti tutanagini düzenler ve baskanla birlikte imzalarlar. Toplanti sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜSÜLECEK KONULAR

Madde 13- Genel kurul toplantisinda yalniz gündemde yer alan maddeler görüsülür. Ancak toplantida hazir bulunan üyelerin en az onda biri tarafindangörüsülmesi istenen konularin gündeme alinmasi zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI

Madde 14- Asagida yazi hususlar genel kurulca görüsülüp karara baglanir; 1. Dernek organlarinin seçilmesi, 2. Dernek tüzügünün degistirilmesi, 3. Yönetim ve denetleme kurullari raporlarinin görüsülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi 4. Yönetim kurulunca hazirlanan bütçenin görüsülüp aynen veya degistirilerek kabul edilmesi, 5. Dernek için gerekli tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasinmaz mallarin satilmasi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6. Yönetim kurulunca dernek çalismalari ile ilgili olarak hazirlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya degistirerek onaylanmasi, 7. Dernegin feshedilmesi, 8. Yönetim kurulunca gösterilen diger teklifleri inceleyip karara baglamak.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE SEKILLERI

Madde 15- Oylar, gizli veya açik olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim kurulu tarafindan mühürlenmis kagitlarin veya oy pusulalarinin, üyeler tarafindan geregi yapildiktan sonra mühürlenmis veya içi bos bir kaba atilmasi ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açik dökümü yapilarak belirlenen oylardir. Açik oylamada ise genel kurul baskaninin belirtecegi yöntem uygulanir. Tüzükte baskaca bir 90 günlük gösterilmemisse, gerekli oylarin yaridan bir fazlasina erisen aday veya öneri kazanmis veya kararlastirilmis olur.

OY YÖNETIM KURULU TESKILI

Madde 16- Yönetim kurulu beş ( 5 ) asil beş ( 5) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklere boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurul aşağıdaki hususları yerine getirir;

YÖNETIM KURULU GÖREV VE YETKILERI

Madde 17- 1. Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçina yetki vermek. 2. Dernegin gelir gider hesaplarina iliskin islemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazirlayarak kurula sunmak. 3. Dernegin çalismalari ile ilgili yönetmelikleri hazirlayarak genel kurulun onayina sunmak. 4. Genel kurulun yetkisi ile tasinmaz mal almak, Dernege ait tasinir ve tasinmaz mallan satmak,bina veya tesis insaat ettirmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya hisse senedi almak. 5. Kira sözlesmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek. 6. Dernegin amaçlarini gerçeklestirmek için her çesit karari almak ve uygulamak. 7. Her faaliyet yili sonunda dernegin yillik bilanço ve yönetim kurulu çalismalarini açiklayan raporunu 8. Düzenlemek, denetim kuruluna sunmak. 9. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasinda aktarmalar yapmak. 10. Dernege üye alinmasina veya üyelikten çikarilmasina karar verme.

IÇ YÖNETMELIK

Madde 18- Dernegin idari islerini yürütme sekil ve esaslari yönetim kurulunca hazirlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim kurulu görev bolümü yaparak, baskan yardimcisini sekreterini ve saymanini seçilenler arasindan belirler. Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde, önceden kararlastiracagi belirli gün ve saatte çagrisiz toplanir. Yönetim kurulu üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasinin hazir bulunusu ile toplanir. Kararlar oy çoklugu ile toplanir. Oylarin esit olmasi durumunda baskanin oyu çogunlugu saglamis sayilir. YÖNETIM KURULU TESKILI

YÖNETIM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 19- Yönetim kurulu üye sayisi, bosalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayisinin yarisindan asagi düserse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafindan bir ay içinde toplantiya çagrilir. Çagrinin yapilmamasi halinde, dernek üyelerinden birinin bas vurmasi üzerine mahallin sulh hakimi durusma yaparak, dernek üyeleri arasindan seçecegi üç kisiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULUNUN TESKILI VE GÖREVLERI

Madde 20- Denetleme kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulunun görevleri. 1. Denetleme kurulu denetleme görevlerini tüzük esas ve usullerine göre yapar. 2. En geç alti ayda bir ve belirsiz zamanlarda dernegin bütün hesap ve islemlerini yönetim kurulunun islem ve faaliyetlerini, dernegin mali durumunu incelemek ve denetlemek. 3. Denetim sonunda düzenlenen raporlari yönetim kuruluna ve her iki yilda genel kurul toplantisinda önceki hazirlanacak yilin yillik raporlarini genel kurula sunmak. 4. Gerektiginde genel kurulu toplantiya çagirmak.

YÖNETIM KURULU ÜYELERININ GÖREVLERI

Madde 21- Baskan 1. Dernegi her hususta temsil eder. 2. Yönetim kurulu toplantilarina baskanlik eder. 3. Yönetim kurulu karari ile genel kurulu toplantiya çagirir. 4. Harcama evraklarim muhasip üye ile birlikte imzalar. Baskan Yardimcisi 1. Baskanin bulunmadigi zamanlarda ona vekalet eder. 2. Baskanin verecegi diger görevleri yapar. Muhasip Üye 1. Üye aidatlarindan ve teberrulardan toplanan paralar kasada emaneten saklar en kisa sürede dernegin banka hesabina yatirir. 2. Yapilan harcamalarin usulüne göre yapilmasini saglar, aylik hesaplan gelir ve gider defterlerine isleyerek hesaplari yönetime verir. 3. Dernek kasasinda memur maas katsayisinin bin (1000) rakami ile çarpilmasi sonucu bulunacak miktar kadar para bulundurur. 4. Harcama evraklarini baskanla beraber imzalar. Genel Sekreter 1. Alinan kararlari yazar yazismalari yürütür. 2. Dernege ait defterleri yazar dosya ve evraklari saklar 3. Yazismalari dernek baskani ile birlikte imzalar.

DERNEGIN SUBELERI

Madde 22- Dernek Sube açar.

SUBELERI

Madde 23- Subeler Genel Merkez Genel Kurulu karari ile belirlenecek yerlerde açilir. Kurucu Üyeler Yönetim Kurulu tarafindan atanir. Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kisi tarafindan subenin açilacagi yerin en büyük Mülki Amirligine yazili müracaat yapilir.

SUBE ORGANLARI-GÖREV VE YETKILERI

Madde 24- Subenin Organlari sunlardir; 1. Sube Genel Kurulu 2. Sube Yönetim Kurulu 3. Sube Denetim Kurulu

SUBE GENEL KURULU

Madde 25- Sube Genel Kurulunun kurulus ve yetkileri sunlardir; 1. Sube Genel Kurulu, Subenin üyelerinden olusur. 2. Sube Genel Kurulu iki yilda bir, Olagan; Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce toplanir. 3. Sube Genel Kurulu Genel Hükümleri, Dernekler Yasasinda ve Tüzükte subeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Subenin Gelir ve Giderlerini, çalismalarini inceler, sorumlu organlari aklar, yada mahkemeye sevklerine karar verir. 4. Sube Organlari Sube Genel Kurulunca gizli oyla seçilir. 5. Sube Genel kurulu,sube Yönetim Kurulu karari ile veya üyelerinin beste birinin yazili basvurusu üzerine, Yönetim kurulunca Olaganüstü Toplantiya çagirilir. 6. Her bes üyeye karsilik bir delege olmak üzere, Genel Kurul delegelerini seçer.

SUBE YÖNETIM KURULU

Madde 26- Sube Yönetim Kurulunun Kurulusu, Görev ve Yetkileri sunlardir; 1. Yönetim Kurulu bes asil ve bes yedek üye olarak seçilir. 2. Sube Yönetimi ilk toplantida, görev bölümü yaparak,Sube Baskani, Sube Sekreteri, sube saymani gizli oyla seçer. 3. Sube Yönetim kurulu bölgesinde dernegi temsil eder. Genel Merkez Yönetim Kurul tarafindan verilecek görevleri yapar.

SUBE DENETIMI

Madde 27- Sube Genel Kurulu Denetleme islerini yürütmek üzere üç asil ve üç yedek denetçi seçer.

SUBELERIN GÖREV ve YETKILERI

Madde 28- 1. Genel merkezi temsil eder, 2. Genel merkezin amaci dogrultusunda faaliyet gösterdigi il veya ilçede çalismalar yapmak, 3. Genel merkezin ihtiyaci dogrultusunda tasinmaz mal alir fazlasini satar. 4. Subeler bulunduklari Il veya Ilçelerde genel merkezin istekleri dogrultusunda tanisma ve yardimlasma senlikleri, toplantilar, geziler düzenler.

TEMSIL

Madde 29- Subeler merkez genel kurulundan iki ay önce genel kurul toplantilarini yaparlar. Her bes üyeye karsilik bir delege seçerek merkez genel kuruluna bu delegelerin bildirirler. Subeyi merkez genel kurulunda temsil etmeye seçilen delegeler yetkilidir.

DERNEGIN GELIRLERI

Madde 30- Dernegin gelir kaynaklari; 1. Üye aidati 2. Dernekçe yapilan yayinlar, tertiplenen piyango, balo, eglence, temsil, konser, spor yarismasi ve konferans gibi faaliyetlerden saglanan gelirler. 3. Dernegin mal varligindan elde edilen gelirler. 4. Bagislar ve yardimlar.

TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER

Madde 31- Dernek asagida yazili bulunan defterleri tutar. 1. Üye Kayit Defteri 2. Karar Defteri 3. Alindi Belgesi Kayit Defteri 4. Evrak Kayit Defteri 5. Demirbas Esya Defteri 6. Isletme Defteri Bu Defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlügünden Tasdikli Olmasi Zorunludur.

GIRIS ve YILLIK AIDAT MIKTARLARI

Madde 32- Dernek üyelerinin Ödeyecekleri giriş aidatı 24 ay aidat karşılığı TL dir. Bu miktar, her yılın ekonomik koşulları ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak genel kurulca değiştirilebilir. Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat 240 TL dir. Bu miktar, her yılın ekonomik koşulları ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak genel kurulca değiştirilebilir.

DERNEGIN BORÇLANMA USULLERI

Madde 33- Yönetim kurulu tarafindan karar alinarak dernek amaçlarini gerçeklestirmek için özel kurum veya kuruluslara ve bankalara borçlanabilir. Borçlanma islemi Çek, Senet veya yapilacak olan sözlesmeyle gerçeklestirilir. Yönetim kurulu borçlanma islemini iki imza karsiliginda gerçeklestirebilir.

ORGANLARA SEÇILENLERIN IDAREYE BILDIIRILMESI

Madde 34- Genel kurulca yapilan seçimi izleyen otuz ( 30 ) gün içinde, yönetim kurulu baskani tarafindan, yönetim ve denetleme kurullari ile dernegin diger organlarina seçilen asil ve yedek Üyelerin ad ve soyadlari, baba adlari, dogum yeri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgahlari dernek merkezinin bulundugu yerin en büyük mülki amirligine yazi ile bildirilir.

YARDIM KABUL EDILEMEYECEKLER

Madde 35- Dernek Kanuni izinler dahilinde isçi ve is veren sendikalarindan ve mesleki kuruluslardan maddi yardim kabul edemez; ve bu adi geçen kuruluslara maddi yardimda bulunamaz.

DERNEGIN HARCAMALARI

Madde 36- Dernegin bütün harcamalari yönetim kurulu karan ile yapilir. Ancak ivedi durumlarda Baskan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamalari kendiliginden yapabilir. Bu sekilde yapilan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantisinda karara baglanir. Dernegin paralari milli bankalarda dernek adina açilacak hesaplarda saklanir. Bu hesaptan para çekme veya bir yere para göndermek Baskan veya Baskan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzasi ile mümkündür.

DERNEGIN IÇ DENETIM SEKILLERI

Madde 37- Derneğin IÇ denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzügüne göre denetleme kurul tarafindan gerçeklestirilir.

TÜZÜK DEGISIKLIGI

Madde 38- Olagan veya olaganüstü toplanti gündeminde konulmak, yeterli bir süre önce degisiklik önerileri yazili olarak üyelere bildirmek kosulu ile tüzük degistirebilir. Tüzük degisikligi için 1 .toplantida üyelerin 2/3 nün hazir bulunmasi sarttir. Bu toplantida çogunluk saglanamazsa ikinci toplantida yönetim ve denetleme kurullari üye sayinsinin toplaminin iki kati kadar üyenin bulunmasi zorunludur. Dernek tüzügü toplantiya Katilan Üyelerin 2/3'ünün oyu ile degistirilir.

DERNEGIN FESHI HALINDE MAL VARLIGININ TASFIYE SEKLI DERNEGIN FESHI

Madde 39- Dernek genel kurulu her zaman dernegin feshine karar verebilir. Genel kurulun dernegin feshine karar verebilmesi için, tüzüge göre genel kurula katilma hakkina sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantida hazir bulunmasi sarttir. Ilk toplantida bu çogunlugun saglanamamasi halinde üyeler 2. Toplantiya çagrilir. Feshe iliskin kararin toplantida hazir bulunan üyelerin üçte ikisi (2/3) çogunlugu ile verilmesi zorunludur. Dernegin feshi yönetim kurulu tarafindan bes gün içinde Mahalli en büyük Mülki Amirligine yazi ile bildirilir. Fesih karan ile birlikte, dernegin mal varligi Mehmetçik Vakfina birakilir. Tasfiye ve intikali Mahallin en büyük Mülki Amirliginin emirleri dogrultusunda yapilir.

HÜKÜM EKSIKLIGI

Madde 40- Dernek tüzügünde açik hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayili Dernekler Kanunu, bu Kanunda Hüküm bulunmayan durumlarda da 4721 sayili Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanir.

DERNEK KURUCULARI ve GEÇICI YÖNETIM KURULU

Madde 41- Dernegin kurucu üyeleri, ilk genel kurul toplantisina kadar dernegin geçici yönetim kurulu üyeleridir.

KURUCU ÜYELER

Ahmet KARADEMIR - BASKAN

Mustafa ÖZDEMIR - BSK.YRD.

Osman KOÇAK - SEKRETER

Hüseyin ISCAN - MUHASIP

Çetin ATAY - ÜYE

Mehmet ATAAY - ÜYE

Mehmet KUMRU - ÜYE

Hakan ÖZDEMIR - ÜYE

Semih ALPER - ÜYE

GeÇici Madde

1- Is bu tüzük 08.09.2016 tarihinde yapılan 9.olağan genel kurul toplantısında 5253 sayılı dernekler kanununa göre hazırlanmış olup altı birlikte imza altına alınmıştır.